Ông Phạm Tiến Huy - Ban Công nghệ Mạng, Tập đoàn VNPT trình bày về giải pháp chuyển đổi IPv6 cho mạng di động Vinaphone