CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN & HỘI THẢO TRIỂN KHAI IPv6 CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thời gian: 09-11/5/2018

Địa điểm: Trụ sở Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình Tập huấn

Thời gian

Chủ đề

Ngày 09/5/2018

07:30 - 08:15

Đăng ký

08:15 - 08:30

Làm quen giới thiệu giảng viên, học viên và chương trình tập huấn 

08:30 - 09:30

- Cập nhật hiện trạng triển khai IPv6 trên thế giới & tại Việt Nam;

- Quy trình đăng ký, cấp phát IPv4, IPv6, ASN;

- Giới thiệu tổng quan về các loại địa chỉ IPv6. 

09:30 - 09:45

Nghỉ giải lao

 

09:45 - 11:30

Quy hoạch IPv6: 

- Phân hoạch địa chỉ IPv6;

- Quy hoạch mạng sử dụng IPv6. 

11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 15:00

Giải pháp kết nối Internet, chuyển đổi IPv6 cho trung tâm dữ liệu: 

- Kết nối đa hướng IPv4, IPv6 Multi-homing;

- Bài thực hành số 1: Cấu hình IPv4, IPv6 Multi-homing.

Ngày 10/5/2018

08:10 - 09:30

Giải pháp kết nối Internet, chuyển đổi IPv6 cho trung tâm dữ liệu (tiếp theo): 

Cấp phát IPv6 tĩnh, động;

- Công nghệ chuyển đổi IPv4/IPv6 DualStack;

- Bài thực hành số 2: Thực hành về công nghệ chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6: Dual Stack. 

09:30 - 09:45

Nghỉ giải lao

09:45 - 11:30

Triển khai IPv6 cho mạng LAN, Wifi:

- Triển khai DHCPv4/6 cấp phát IPv4, IPv6 động.

- Bài thực hành số 3: triển khai DHCPv4/6 cấp phát IPv4, IPv6 động. 

11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 15:00

Triển khai, chuyển đổi IPv6 cho các dịch vụ DNS, Website: 

- Tổng quan về dịch vụ DNS và Website;

- Bài thực hành số 4: Thiết lập dịch vụ DNS IPv6. 

15:00 - 15:15

Nghỉ giải lao

15:15 - 16:30

Triển khai, chuyển đổi IPv6 cho các dịch vụ DNS, Website (tiếp theo):

- Bài thực hành số 5: Thiết lập dịch vụ Web IPv6.

16:30 - 17:00 

Trao đổi thảo luận 

 

Chương trình Hội thảo ngày 11/5/2018

Thời gian

Chủ đề

Tên tổ chức

08:00 - 08:30

Đăng ký  

08:30 - 08:40

Phát biểu khai mạc  Lãnh đạo VNNIC

08:40 - 09:00

Chuyển đổi IPv6 trên thế giới, cơ sở hạ tầng trọng yếu của mạng Internet Việt Nam & các cơ quan nhà nước VNNIC

09:00 - 09:30

Chuyển đổi IPv6 ở mạng truyền số liệu chuyên dùng  Cục BĐTW

09:30 - 09:45

Nghỉ giải lao  

09:45 - 10:15

Chuyển đổi IPv6 ở địa phương  Sở TTTT

10:15 - 10:45

Chuyển đổi IPv6 ở địa phương  Sở TTTT

10:45 - 11:15

Trao đổi thảo luận   

11:15 - 11:25

Trao chứng chỉ tốt nghiệp khoá tập huấn  Lãnh đạo VNNIC, Cục BĐTW, Lãnh đạo Sở TTTT

11:25 - 11:30

Phát biểu bế mạc VNNIC

11:30 - 11:35

Chụp ảnh lưu niệm