Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2018 "IPv6 với 4G LTE & Dịch vụ nội dung” (04/5/2018)

Theo xu hướng triển khai IPv6 trên thế giới hiện nay, đồng thời đảm bảo mục tiêu hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổ chức Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2018 với chủ đề "IPv6 với 4G LTE & Dịch vụ Nội dung" ngày 04/5/2018 tại thành phố Hà Nội. 

Hội thảo ngày IPv6 Việt Nam 2018 sẽ tập trung chia sẻ các bài học kinh nghiệm, lộ trình kế hoạch của các đơn vị trong việc triển khai IPv6 cho hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đặc biệt triển khai IPv6 cho mạng di động 4G LTE và dịch vụ nội dung. Theo đó, Hội thảo kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp CNTT chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 đến người sử dụng, góp phần đưa Internet Việt Nam hoạt động an toàn và đáng tin cậy trên nền tảng IPv6 từ năm 2019. 

Hội thảo được tổ chức bởi Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông và có sự góp mặt của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các thành viên Ban Công tác, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ  Internet, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di dộng, các doanh nghiệp nội dung số và các doanh nghiệp sản xuất thiết bị Internet.

Chương trình tập huấn và Hội thảo về triển khai IPv6 dành cho khối cơ quan nhà nước (09-11/5/2018)

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày IPv6 Việt Nam 2018, Thường trực Ban sẽ chủ trì tổ chức Chương trình tập huấn và Hội thảo triển khai IPv6 cho cơ quan nhà nước từ ngày 09-11/5/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương trình tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, các tình huống chọn lọc đã được triển khai, áp dụng thành công trên thực tế trong quy hoạch, triển khai hệ thống mạng, dịch vụ hoàn chỉnh trên nền tảng công nghệ IPv6. Qua đó các học viên có thể áp dụng để xây dựng kế hoạch, quy hoạch và triển khai mạng IPv6 phù hợp cho đơn vị mình. 

Chương trình hội thảo tạo cơ hội trao đổi thảo luận về triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, triển khai xây dựng đề án, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi IPv6 ở các cơ quan nhà nước tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị và lộ trình chuyển đổi IPv6 quốc gia. 

No front page content has been created yet.