Ông Phạm Hồng Hải
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát biểu khai mạc

Ông Trần Minh Tân
Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam/ Phó Trưởng Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

Phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Hồng Thắng
Phó Giám Đốc Trung Tâm Internet Việt Nam

Phát biểu khai mạc 

Ông Nguyễn Thành Danh
Phó Giám đốc kỹ thuật, quản lý Trung tâm Dữ liệu, Công ty Vinadata

Giải pháp chuyển đổi IPv6 tại doanh nghiệp dịch vụ nội dung

Ông Nguyễn Văn Ngọc
Phụ trách Trung tâm kỹ thuật Hà Nội, Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online)

Giải pháp chuyển đổi IPv6 cho báo điện thử VnExpress.net

Ông Hà Minh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc VTNET, Tập đoàn Viettel

Phương án, giải pháp chuyển đổi IPv6 cho mạng di động Viettel

Ông Phạm Tiến Huy
Ban Công nghệ mạng, Tập đoàn VNPT

Phương án, giải pháp chuyển đổi IPv6 cho mạng Vinaphone

Ông Đồng Văn Quỳnh
Trưởng Ban Quản lý và Điều hành mạng - TCT Viễn thông MobiFone

Phương án, giải pháp chuyển đổi IPv6 cho mạng MobiFone

Ông Hồ Trọng Đạt
Ban Công nghệ mạng, Tập đoàn VNPT

Giải pháp chuyển đổi IPv6 tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên ứng dụng di động