Ông Hà Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc VTNet, Tập đoàn Viettel trình bày về giải pháp chuyển đổi IPv6 cho mạng di động Viettel