Ông Nguyễn Văn Ngọc - Đại diện FPT Online trình bày về Giải pháp chuyển đổi IPv6 cho báo VnExpress.net