Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu khai mạc tại Hội thảo