Ông Đồng Văn Quỳnh - Đại diện TCT Viễn thông MobiFone trình bày về Phương án, giải pháp chuyển đổi IPv6 cho mạng di động MobiFone